Трајни производи

Автентичениот вкус на трајните колбаси е добиен благодарение на врвните суровини, оригиналните рецептури и традиционалниот процес на припрема. Производите се достапни рефус или во вакуумирани пакувања.

Чајна

Рефус

Кулен

Рефус

Чајна

Вакуум

Кулен

Вакуум