Почитувани потрошувачи,

За сите овие години од нашето постоење, единствена и најголема обврска кон Вас, ни е како да Ви испорачаме квалитетен производ. За таа цел користиме најквалитетни суровини од кои произлегуваат добро познатите вкусови на нашите производи. Вашата доверба ни дава голема обврска и мотив за така да продолжиме и во иднина.

Голема Благодарност до сите Вас кои за цел овој изминат период бевте со нас, ги конзумиравте производите на Екстра Меин и останавте верни на традицијата и искуството.

Ваш Екстра Меин.